Matematikk s1 bok

NodeId=3288673Velkommen til Lokus Matematikk S1. Nettstedet inneholder en rekke ulike oppgaver, verktøy og ressurser. Rask tur i høyremenyen gir deg oversikt over .

Gratis Sinus S(2013) nettsted for programfaget matematikk S1. Sinus S(2013) Sinus Sbestår av: lærebok med teoridel og oppgavedel; og dette nettstedet. Dette nettstedet er til læreboka fra 2007. Meny over fagstoff og filer som inneholder teori, oppgaver og løsningsforslag.

Alt-i-ett bok med teori, eksempel, innlæringsoppgaver og oppgavesamling. Nye Sinus Ser tilpasset todelt eksamen. Det er derfor lagt vekt på både klassisk oppgaveløsning og på digitale ferdigheter.

I boka forklarer vi i detalj hvordan vi . Matematikk for yrkesfag, Matematikk 1P, Matematikk 2P og Mat. Title: Matematikk S Author: Aschehoug Undervisning, Name:. Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller i . Bakerst i boka fins en oversikt over de viktigste GeoGebra-kommandoene for S1-kurset. Hvert kapittel avsluttes med en todelt kapitteltest og et sammendrag som .