Matematikksenteret

Har som hovedoppgave å lede utvikling av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen i barnhage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og . Nasjonalt senter for matematikk i opplæringa (Matematikksenteret) har som hovudoppgåve å leie og koordinere utvikling av nye og betre .

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen, vanligvis omtalt som Matematikksenteret, er et nasjonalt ressurssenter for matematikkdidaktisk kompetanse. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen skal bidra. Matematikksenteret har som hovedoppgave å lede og å koordinere utvikling av ny og bedre matematikkundervisning i barnehage, grunnskole og videregående . Matematikksenteret is a member of Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Resursside for elever fra grunnskule til videregående skole (og lærarskole), for deres lærerere og for interesserte foreldre.

En stille matematikktime er litt katastrofe. Matematikksenteret vil gjøre mattelærerne bedre. VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Matematikksenteret, har som hovedoppgave å lede og å koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i . Matematikksenteret er positive til at definisjonen av . Matematikksenteret; videos; views; Last updated on Apr 1 2016. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.

For læring av matematikk med utgangspunkt i barn og unges tenking . Besøksadresse: Gløshaugen, Realfagbygget, A4.