Mattilsynet kontakt

For at vi skal kunne svare på førespurnaden din, må du oppgje . Gjeld meldinga di eit akutt sjukt dyr eller skada dyr, kontakt veterinærvakta i. Matkontaktmaterialer er materialer og gjenstander som er i kontakt med mat, som er. Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Skjema og tjenester Mattilsynets skjematjenester.

Har du spørsmål til bruk av Altinn kan du kontakte Altinn brukerservice. Det er konklusjonen etter at Mattilsynet har ført tilsyn i 7hestehold over hele .

Vannbehandlingskjemikalier (Mattilsynet). Hvis produktet blir funnet egnet til bruk i kontakt med drikkevann, vil Mattilsynet deretter vedta . Har du blitt utsatt for utilbørlig behandling av Mattilsynet og ønsker å dele dette med oss så kan du ta kontakt. For skadde eller påkjørte dyr og løse hunder, ta kontakt med politiet på 02800. For bekymringsmeldinger, kontakt Mattilsynet i kontortiden. Mattilsynet, Helsedirektoratet, Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Veterinærinstituttet, . Men Mattilsynet har ennå ikke tatt kontakt med firmaet. Det forutsettes at vannverkene har rapportert koordinatene til Mattilsynet.

Vannverk som fremkommer er primært de som. Det er mye hygge og positive opplevelser knyttet til kontakt med dyr. Privat hold av skilpadde er ikke tillatt i Norge, men Mattilsynet kan gi . Hvert år blir mange dyr beslaglagt av politi og Mattilsyn og eierne bøtelagt for ulovlig.

Vi har ikke anledning til å kontakte Mattilsynet på vegne av dyreeiere.