Matvaretabellen

Matvaretabellen gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for de vanligste matvarene vi spiser i Norge. Matvaretabellen 20inneholder 16matvarer og verdier for næringsstoffer.

Matvarenes innhold av energi og næringsstoffer er målt i den tilstand de . Tabellverdiene i Matvaretabellen må ikke oppfattes som eksakte mengder, men som representative nivå for innhold av næringsstoff. Her kan du gjøre oppslag i den store matvaretabellen. Tallene er levert av Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, Statens næringsmiddeltilsyn og Institutt for . I 20er Matvaretabellen utvidet med næringsstoffene omega-og omega-for de fleste matvarene.

En matvaretabell er derfor et viktig hjelpemiddel. Her i landet er slike data samlet i den norske matvaretabellen, først i trykt versjon og senere som nettversjon. Matvaretabellen gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for de vanligste matvarene vi spiser i Norge . Matvaretabellen gir deg detaljert informasjon om næringsinnholdet i over 13matvarer, inkludert kalorier, vann, fett, karbohydrat, protein, vitaminer . Matvaretabellen 20(MVT-06) har verdier for innhold av energi og næringsstoffer i 100g matvare for litt under 12råvarer, produkter, tilberedte matvarer og . Matvaretabellen viser innhold av næringsstoffer i 12ulike matvarer.

Alle tabellverdier gjelder 1gram spiselig vare. Den norske matvaretabellen og beregningsdata- basen ved Institutt for ernæringsforskning. Arnhild Haga Rimestad Elin Bjørge Løkenog Astrid Nordbotten3.