Medisinsk utstyr norge

Helsedirektoratet er fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr i Norge og fører. Meld korrigerende tiltak, feil og uønsket hendelse med medisinsk utstyr . Gymo AS Medisinsk utstyr og helseartikler.

Personlig utstyr til helsepersonell, Førstehjelpsutstyr. Vi jobber med utvikling, produksjon og teknisk kontroll av medisinsk utstyr og tekniske hjelpemidler. Våre medlemmer er leverandører av medisinskteknisk utstyr, medisinsk.

NAV, kommuner, samt det private helsemarkedet i Norge. Medisinsk utstyr og medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD) blir stadig viktigere på helseområdet, både når det gjelder dets betydning for helsen og utgifter . Her finner du en oversikt over vår informasjon om medisinsk utstyr og hjelpemidler – og hvordan dette brukes riktig. Meda har stor kunnskap og lang erfaring i salg og leveranse av medisinske sykehusprodukter til.

Det er mulig å låne hjelpemidler til å leve et mest mulig selvstendig liv. Hjelpemidler for kortere perioder kan lånes av . Dersom du har cystisk fibrose, kreft, hiv-sykdom eller aids eller andre kroniske sykdommer, kan du avhengig av sykdom få dekket utgiftene dine til utstyr for . ER i tett samarbeid med flere sykehus og ortopediske bedrifter både i Norge og . Før medisinsk utstyr markedsføres, omsettes eller tas i bruk, skal det merkes i samsvar med de krav som følger av internasjonale avtaler Norge . Utstyr skal oppfylle de grunnleggende krav slik disse fremkommer i kapittel til 5. Enhver med forretningsadresse i Norge, som produserer og i eget navn . Medisinsk utstyr er en term som følger av EUs direktiver for medisinsk utstyr. Medisinsk-teknisk utstyr som skal testes ut på mennesker skal følge de samme. Rekommandasjonen inneholder regler om sporbarhet av medisinsk utstyr. EU-harmoniserte regler som Norge må følge. Ved våre sykehusapotek får du kjøpt utstyr og hjelpemidler som bidrar til at du får så god nytte av behandlingen din som mulig.

Til produktoversikt Vi utvider stadig vårt sortiment innen ØNH. Både når det gjelder forbruksmateriell, instrumenter og annet utstyr. Looking For brukt medisinsk utstyr eller klinikk utstyr du kan finne den på MEDshop. Det russiske helsemarkedet er et lovende område for norske bedrifter som eksporterer medisinsk utstyr eller søker samarbeidspartnere innen forskning og .