Membranpotensial

Membranpotensialet beskriver spenningsforskjellen mellom innsiden og utsiden av en cellemembran. Et aksjonspotensial oppstår når membranpotensialet . Denne spenningsforskjellen kalles membranpotensialet.

Det er lynraske forandringer i det elektriske potensialet som får nerveimpulser til å . Membranpotensial, elektrisk spenning over cellenes yttermembran, f. Membranpotensial – Forskjellen i elektrisk ladning mellom innside og utside av en celle, som skyldes forskjeller i fordeling av ioner og . This video is not available on mobile devices. Det er en ladningsforskjell mellom utsiden og innsiden av cellemembranen i celler; Ladningsforskjellen oppstår fordi det er ulik fordeling . Membranpotensial er noe vi får når det oppstår en spenningsforskjell mellom en ytre og en indre del, som er separert av en membran. En membranpotensialet er den spenning som foreligger over membranen i en celle.

Det er også kjent som et transmembranpotensialet, og det .