Menneskenes populasjonsvekst

Fagstoff: Menneskene har i tidligere tider vært underlagt de samme faktorene for populasjonsregulering som de andre organismene på jorda. Menneskenes populasjonsvekst har økt eksponentielt fra ca.

I middelalderen og helt til langt utpå 1800-tallet var Norge et av Euro- pas fattigste land med en befolkningsvekst som var . Jordbruket ble tidligere drevet på en slik måte at det ikke var mat til like mange mennesker som i dag. Menneskenes populasjonsvekst Norge passerte millioner innbyggere i I 17var det mindre enn millioner mennesker. Stor populasjonsvekst, spesielt i den fattige del av verden.

Det er viktig å forstå menneskenes atferd ut fra et.

Menneskets plass i naturen har fra oldtiden av vært et stridstema. I mange religioner, eksempelvis åsatru, gresk mytologi, kristendom og islam blir mennesket . Side 5 menneskenes populasjonsvekst er ikke så viktig, men det som står på side 5 befolkningseksplosjonen får vi kanskje et par spørsmål . Naturen er en vev, der ekspansjon eller tilbakegang av én art som oftest får konsekvenser for andre arter. Alle individer av en art som holder til innenfor et avgrenset område, kaller vi en populasjon eller en bestand.

Biologisk Mangfold Bæreevne Menneskenes populasjonsvekst. Tigerne er praktfulle dyr, det er alle dyr, men tigeren har det svært vanskelig, da menneskenes populasjonsvekst er så stor og det snart ikke er plasser igjen for . Menneskenes populasjonsvekst I tillegg til Amerika (nå USA) har land som Canada, Australia og enkelte land i det sørlige Afrika og Sør-Amerika tatt i mot . Både jordbruksrevolusjonen for 80år siden og industrirevolusjonen på 1800-tallet førte til økt vekst i folketallet. Menneskenes populasjonsvekst er en J-kurve.