Menneskesyn i hinduismen

Denne presentasjonen skal handle om høytider, menneskesyn, karma og kunst i hinduismen. Menneskesynet i hinduismen er at mennesket ikke dør, men de tror på gjenfødelse. Døden er derfor ikke avslutningen på livet, men sjelen tar .

Hinduisme, er et samlenavn på mange ulike religionsformer som har oppstått på det indiske subkontinent gjennom flere tusen år. Jødedommens menneskesyn kan gøres op i følgende: Gud skabte. Hinduismen indeholder en lang række og indbyrdes modstridende . Gud i hinduismen Hinduismen er en svært mangfoldig religion.

Menneskesyn i hinduismen Hinduismen lærer at mennesket består av en sjel . Skriv en fagartikkel der du gjør rede for noen sentrale riter i hinduismen. Hinduismen omfatter avanserte intellektuelle tradisjoner, men for de fleste.

De aller fleste som regner seg som hinduer respekterer de vediske skriftene, men . Det som gjorde størst inntrykk på meg ved hinduismen var verden og menneskesynet. De mener at den fysiske verden skapes og går til grunne . Sjelen (atman) er det egentlige mennesket. Atman er av samme natur som Brahman, den guddommelige verdenssjel.

Hinduismen i India er egentlig bare masse forskjellige religøse retninger som er. Kastene er viktige både når gjelder etikk og menneskesyn.

Hinduismen: Hva skjer med Indias kastesystem? Mål 2b: Islam (gudsoppfatning, menneskesyn, historiesyn, samfunnssyn). Forklare om frelse, det onde og livet etter døden, Kristendommens syn på frelse og . Tempelet er for hinduene gudenes bolig, og de besøkende i tempelet er gudenes gjester.