Menneskesyn snl

Protestantismens menneskesyn er dominert av slike voluntaristiske trekk, mens katolisismens oftere er preget av intellektualisme. Det humanistiske aspektet uttrykker et antroposentrisk menneskesyn som vektlegger menneskets frihet, evne til å treffe meningsskapende og etiske valg, og til å . Platon, gresk filosof, en av de mest betydningsfulle i historien.

Han var av adelig slekt og ble født og døde i Athen. Han kom tidlig under Sokrates’ påvirkning. Forpliktelsen til å leve et hellig liv fikk konsekvenser for etikk og menneskesyn. Rabbinerne utledet moralske bud fra bibeltekstene og utformet konkrete og . Marxisme, fellesnavn for Karl Marx’ tanker og teorier og de senere forsøk på å tolke og videreføre dem.

Den viktigste historiske forutsetning for . Aristoteles er en av antikkens mest allsidige vitenskapsmenn og filosofer.

Ved siden av Platon er han den greske filosofen som sterkest har . Sokrates, gresk filosof som levde i Athen rundt 4–5år før vår tidsregning. Han brukte mye av sin tid til filosofiske samtaler. Determinisme, læren om at alt som skjer er strengt årsaksbestemt (determinert).

Representanter for ulike former av determinisme er Spinoza, . Holisme, helhetstenkning; innen psykologi, biologi, sosiologi og antropologi den metode som anvender helheten som forklaringsprinsipp, . Kristendom, religion som har sitt grunnlag i Jesu liv og forkynnelse, den største av verdensreligionene, beregnet til ca.

Konservatisme, betegner oftest en livsholdning som vil bevare og bygge videre på nedarvede verdier, og stiller seg avvisende til endringer som . Islam, den yngste av verdensreligionene, ble til på Den arabiske halvøy på 600-tallet evt. Islam er den nest største av verdensreligionene (etter kristendommen) . Immanuel Kant, kanskje den mest kjente moderne filosof. Kant ble født i Königsberg i Øst-Preussen, nåværende Kaliningrad i Russlan . Dette henger sammen med hans krasse menneskesyn. Han mente mennesket først og fremst er egoistisk og asosialt og at en stat derfor bare . Liberalismen er en politisk ideologi med vekt på individet og dets selvstendige verdi. Liberalismen er en av de politiske ideologier som i . Nazisme, nasjonalsosialisme, politisk ideologi som oppstod i Tyskland etter første verdenskrig, parallelt med fascismens fremvekst i Italia.

Hinduisme, er et samlenavn på mange ulike religionsformer som har oppstått på det indiske subkontinent gjennom flere tusen år. Menneskesyn i kristendom, buddhisme og humanisme. Humanismens virkelighetsforståelse, etikk og menneskesyn er basert på fornuft og erfaring, rasjonell og kritisk tenkning, empati og medmenneskelighet.