Menneskesyn

Et menneskesyn kan betragtes som en livsanskuelse. Indenfor pædagogisk teori har Steen Achton og Jesper Jensen (1977) defineret de fire menneskesyn. LivssynBufretLignendeEt livssyn inneholder synsmåter innen tre områder: virkelighetsoppfatning, menneskesyn og verdioppfatning.

Virkelighetsoppfatning er en oppfatning om . LivssynshumanismeBufretLignendeFra , den frie encyklopedi. Humanismens virkelighetsforståelse, etikk og menneskesyn er basert på fornuft og erfaring, rasjonell og kritisk tenkning, . I nyere tid har begrepet et holistisk menneskesyn oppstått i forbindelse med sunnhet. Men holisme opptrer i mange sammenhenger, kanskje særlig innenfor . Langsomt vokste det fram et nytt menneskesyn, mennesket var ikke nødvendigvis avhengig av kirkens autoritet og oppfatning, men kan grunne sin egen . Reduksjonisme, i filosofi, er ideen om å forklare egenskapene til ting eller organismer utfra egenskapene til byggestenene.

Barokk og barokken er navnet både på en stilart og en epoke innen europeisk kunst, og regnes i hovedsak til 1600- og 1700-tallet. Det menneskesyn som dette prosjekt bygget på, ble et av grunnlagene for den kristelige humanisme, som også fant næring i Aristoteles’ og Platon. Mennesket er i utgangspunktet Allahs tilbeder og tjener.

Muslim er den som underkaster seg Allah (lydighet). Folkehøgskolen ser hvert menneske som unikt og likeverdig. En annen svakhet vil også kunne være at man opererer med et hedonistisk menneskesyn der man antar at mennesker først og fremst styres av en eller annen . August Strindberg skrev for det meste naturalistisk, og at han hadde et menneskesyn i tekstene sine om at personene var uten fri vilje og at de var et produkt av .

Hva kjennetegner opplysningstidens menneskesyn? Menneskesyn – Udødelig åndelig vesen (Thetan) – Erfaringer i mennesket foregående. Grunnlaget ligger i menneskesyn; Kristendommen: syndig, men bedrer på veien; Islaholde. Descartes sto i bresjen for utskiftningen av det Aristoteliske menneskesynet basert på teleologi, med et mekanistisk.

Didaktikk betyr undervisningskunst og kan relateres til begrep som menneskesyn, kunnskapssyn, læringssyn og samfunnssyn, så her er det rom for dsikusjon og . Positivt menneskesyn: menneskene kan ta egne valg og er selv ansvarlige for sine egne liv. Individets egen oppfatning av seg selv og omgivelsene står sentralt .