Merkeregister fartøy

Registeret inneholder følgende historiske opplysninger om fartøy og eiere fra 19og fram til 2001: Fartøyenes . Utlisting av fartøy- og eieropplysninger.

Her kan du få listet ut informasjon om det enkelte fiskerfartøy registrert i dagens Merkeregister etter de spesifikasjoner . Fartøy som skal nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst skal føres inn i registeret over norske fiskefartøy, merkeregisteret. Det vil bli lagt ut oversikter over fartøy som har adgang til å fiske i kraft av leiefartøy-, samfiske- og slumpfiskordningen, samt. Fartøy, fordelt etter lengde, byggeår, alder, hestekrefter, tonnasje med mer.

Totalt og på fylkesnivå for ulike tidsserier. Registeret inneholder: merkeregister (fartøy- og eieropplysninger); konsesjons- og deltakerregister (spesielle tillatelser (konsesjoner) og årlige .

Registeret inneholder historiske opplysninger om fartøy og eiere fra 19og fram til 2001. Registeret er digitalisert og gjort søkbart, men skulle . Fiskeridirektoratet har ført et merkeregister for fiskebåter for hele landet, som starter i. Disse har ett blad for hvert fartøy med opplysinger om merke, fartøyet, art, . Av deltakerloven § følger for øvrig at fartøy som det er gitt ervervstillatelse for etter samme lovs § skal føres i merkeregisteret. Fartøy skal slettes i merkeregisteret ved permanent eller midlertidig tilbakekall.

Alle fartøy som driv næringsfiske har merke og merkebrev. TV har i en rekke reportasjer og intervjuer fokusert på at fritidsbåter er blitt innført i Merkeregisteret for fiskefartøy. I løpet av de siste årene er 4fartøyer tatt ut av merkeregisteret på grunn av manglende fiskeriaktivitet. I forbindelse med nybygg kan rederier og verft få tilgang til og sjekke status for innsendte dokumenter.

Her vil rederiet også ha tilgang til historikk på egne fartøy. Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret). Registeret inneholder teknisk informasjon om fartøy og opplysninger om . Yrkestiskere har sine fartøy registrert i Fiskeridirektoratets merkeregister.

Fiskeridirektoratets merkeregister over fiskefartøy (fritidsfiske). Godkjenning av innføring i merkeregisteret av nybygg, innføring i merkeregisteret av importert eller tidligere uregistrert fartøy, ombygging av fartøy, erverv av . FOR 1985-12-nr 2301: Forskrift om gebyr ved innføring av fartøy i registeret over norske fiskefartøy (merkeregisteret) og om årlig gebyr så lenge fartøyet står i .