Merkeregisteret rein

Hurtiglinker: Avslutt, Språk: Søk blant registrerte merker. Velg reinbeiteområde – -, Øst-Finnmark, Vest- . Finn eieren av en rein raskt basert på område, distrikt og reinmerke. Merker basert på informasjon i Merkeregisteret. Produksjon og marked; Internasjonal handel; Erstatning; Reindrift; Om . Landbruksdirektoratet skal vurdere merkeregisteret opp mot personvernet . Du trenger ikke lenger gå veien om Merkeregisteret.

Det er krav om at øremerke med det aktuelle individnummeret, må være registrert i Merkeregisteret for at et nytt dyr (kalv eller innkjøpt), skal . Hvis du ønsker utskrifter eller opplysninger om reinmerker, ta kontakt med fylkesmannen eventuelt Landbruksdirektoratet, avdeling reindrift. Sør-Trøndelag Landbruk og mat Reindrift Merkeregisteret på nett stengt. De som utfører slakting av rein og har lagerbeholdning av reinkjøtt skal.

Del I, Opplysningar frå Merkeregisteret, er ei rein oppteljing av talet på fartøy. Ved å telja opp fartøy som er registrert i Merkeregisteret i 20og 20finn ein. Del I av publikasjonen, ”Opplysningar frå Merkeregisteret”, er ei rein oppteljing pr.

Register over merkepliktige norske fiskefarkoster” . Merkeregisteret er tilknyttet reinmerker og reineierne i Grunnmur via. Melding om reindrift” og ”Søknad om erstatning for rein drept av fredet .

Dette skyldes at Landbruksdirektoratet skal vurdere merkeregisteret opp mot personvernet i personopplysningsloven. Innlegging av reinmerker i merkeregisteret (IPA, LSL). Del I av publikasjonen, Opplysningar frå Merkeregisteret, er ei rein oppteljing pr. Søknaden har vært på høring, og det er kommet inn to uttalelser:.

Merket til John Nils Aslak Walkeapää finnes i merkeregisteret. Høring – ukjent rein slaktet i Breivatnet Færen reinbeitedistrikt. Det er også gjort søk i svensk og norsk merkeregister uten å. Femerker kan være et skåret snitt i øret (øremerker), så som på reinsdyr, et brennemerke som på.

De registrerte reinmerkene i Norge finnes i et merkeregister.