Molekylærbiologi

Molekylærbiologi og biologisk kjemi (bachelor). Hos oss får du kunnskap om molekyler, gener og prosessene som er grunnlaget for alt liv. BAMN-MOLBufretMolekylærbiologi handlar om dei biologiske makromolekyla og livsprosessane som desse molekyla inngår i.

Vi studerer den molekylære oppbygginga, kjemien . Masterprogrammet i molekylærbiologi skal gje studenten eit breitt grunnlag og god. Molekylærbiologisk forsking kvilar på kompetanse innan ulike områder, . Tilbyr studier i molekylærbiologi på cand. Informasjon om instituttets historie og hovedfagsstudiet.

Molekylærbiologi er læren om biologi på et molekylært nivå. Feltet overlapper med andre områder innenfor biologi og kjemi, spesielt genetikk og biokjemi. BufretLignendeI molekylærbiologien studerer vi blant annet DNA, RNA og proteiner. Vi prøver å forstå hvordan systemene i ei celle fungerer, både alene og sammen. Cellebiologi er studiet av cellen som en individuell enhet og som en del av en større organisme.

Det viktigste verktøyet for moderne cellebiologi er . Medvirkende: Ingolf Figved Nes, Erik Magne Koscielniak Rasmussen, Cyril Alexander Frantzen. Molekylærbiologi, del av biologien som ved hjelp av biokjemi og biofysikk arbeider med å forklare de levende organismers funksjoner som et .