Montering av røykrørsinnføring

Det følger med en ekstra pakning for plassering mellom røykrør og røykinnføring. A) Montering av røykinnføring og røykrør. Jeg har nettopp fått ny vedovn og har i den forbindelse satt i ny røykrørsinnføring i lecapipa og tettet det gamle hullet som var en meter lenger . For røykrør mot stuss er det 8mm pakning som skal velges. Montering av ildsted skal skje etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. HEY’DI ILDFAST MØRTEL Tørrmørtel til innmuring av røykrør m. Montering av wood box, tablet og cradle. Dette gjør det lettere å montere ildsted.

Dersom det benyttes et uisolert røykrør skal veggen beskyttes med luftet . Røykinnføringen bør også monteres med min. Til Leca Pipe leveres Leca Røykinnføring av mm emaljert stål tilpasset røykuttak . Noen som vet når krav om røykrørsinnføring kom? Hart hvordan slike rør monteres og jeg må så å si rive brannveggen og kakke . Husk ovnskitt ved montering av røykrør og røykut- tak fra peisen! Falsk luft i sammenføyninger kan påvirke peisinnsatsens funksjon. Denne oppføringen gjelder for installering av eldre ildsteder uten dokumentasjon og monteringsanvisning. Når pipa er ferdig montert skal den kontrolleres.

Følg monteringsanvisning for montering av røykinnføring. Icopal pipe er tillatt montert med to vanger inntil brennbart materiale. Vær omhyggelig med tilkobling av ildsted og ved montering av røykrør.

Det som skal kontrolleres er at montering er gjort riktig og at. Dersom samme ildsted monteres tilbake i samme røykinnføring er dette unntatt . Ja, jeg forstår at det rimeligvis er innfesting av røykrør i pipa som er det . Det er vigtigt, at den nye brændeovn kan monteres der, hvor du ønsker det. Hvis peisovnen skal tilsluttes til en skorstein i mur skal det benyttes et butt røykrør.

Reguleringsventil for montering i røykrør, svart. MURSTUSS OG RØYKRØRSINNFØRINGER TIL Ø 125. Forbindelse mellom røykrør og ytterelement før montering av rør fra ildsted. Ovnen du har montert selv, kan vise seg å være en brannfelle. Feiing av pipe Ett frittstående ildsted knyttes til skorsteinen med et.

Røykrøret skal monteres i henhold til monteringsveiledning. Dersom det benyttes et uisolert røykrør skal veggen beskyttes med luftet skjermplate .