Mort fisk

Mort (Rutilus rutilus) er en ferskvanns- og brakkvannsfisk som tilhører. Rapporter et annet bildeRapporter det støtende bildet. I ørretlandet Norge er den desverre ansett som skrøypfisk.

Kynikere sprer mort i fiskevannene våre -adressa. Kynikere-sprer-mort-i-fiskevannene-våre-12056316. I Lianvatnet er det gjort omfattende forsøk på å fiske mort, men bestanden der er fortsatt tett. Rådmannen skriver i søknaden at mort i Litjvatnet . Men gutta som fisket med dupp og mais fikk et helt lass med mort.

I Norge er det ikke så vanlig å spise mort, men den regnes som matfisk i en . Beskrivelse: Mort kan variere i kroppsform avhengig av den tilgjengelige maten. Større fisk som har tilgang til mye mat, har en ganske dyp kropp, mens mindre . Historien om mitt livs fisk startet for over år siden, i begynnelsen av juni 200 da jeg kom over en rapport med bilder av to mort på 5og 750 . Mort var et skjellsord da jeg vokste opp på Ekofiskfeltet sentralt i Rogaland. Selvfølgelig ikke tilsiktet arten mort, som heldigvis de . Storfiskjegerne blant meitefiskerne rangerer stor mort som noe av det ypperste som kan fanges, konkurransemeiterne har dette som en av sine .