Mostvekt skala

Du måler egentlig ikke alkoholinnhold med en mostvekt. Altså man skal legge sammen + og – skalaen og dele dette på 8. Sats,alkometer og plastbrennerinnlegg9.

Hvordan går man praktisk fram når man skal bruke en mostvekt? Mange bruker en mostvekt for å måle sukkerinnholdet før og etter gjæring. Det består av en glasskoble som senkes i væsken som skal måles og en skala som viser hvor dypt vekta flyter. Tyske viner er i mindre grad enn før definert ut fra mostvekt. Oechsle – skala for måling av sukkerinnholdet i druesaften (Tyskland).

En mostvekt er en flytevekt, som måler sukkerinnholdet i vin og saft. Avlesingen av instrumentet skjer ved å se hvor væskeflaten krysser det tynne sylindriske røret med skalaen for tettheten.

Måleintervallet er bestemt av vekten av . Jeg brukte en såkalt mostvekt for å lese av en såkalt oechsle-verdi. Det fine med denne skalaen er at man kan regne seg fram til ca . Kabinett hadde ofte sukkernivåer som Auslese – skalaen .