Narkotika stoffer liste

LISTE OVER NARKOTISKE STOFFER (oesl IKKE ALKOHOL). Cannabis Amfeta mjn, Kokain Opiater Hailusinogener Løsemidler GHB og øvrige sentralstlrn.

Cannabis Amfetamin, Kokain Opiater Hailusinogener Løsemidler GHB og øvrige sentralstlm. De har gjennomført en rangering av forskjellige narkotiske stoffer. Alkohol har størst skadepotensial av mange stoffer.

Det bemerkes derfor at denne listen er forenklet. Narkotika (latinsk flertall av narkotikum) er et begrep som i dagligtale blir brukt om en. I følge det medisinke tidskriftet The Lancet er disse stoffene farligst sett ut i fra et rent helseperspektiv, men.

Toll- og avgiftsdirektoratet har oppført ti nye narkotiske stoffer på listen over stoffer det er forbudt å innføre til landet.

Se informasjon om ulike typer narkotika, som ecstasy, hasj, amfetamin m. SVAR: Hei Det er hasj som er det mest brukte narkotiske stoffet i Norge, og andre. Hvilke narkotiske stoffer brukes mest i Norge, og hvilke virkninger har disse . Blant stoffer som gir rus, finner vi både lovlige handelsvarer som for eksempel alkohol og løsemidler, legemidler som morfin og benzodiazepiner, og ulovlige narkotiske stoffer. Referanseliste for faktaarkene om rusmidler.