Naturlig ventilasjon fjøs

Fjøssystemer AS: Vi bygger fjøs og leverer utstyr til landbruket. Naturlig ventilasjon er i særklasse når det gjelder utskifting av luft i varme perioder. Det nye fjøset måler 28x3meter, og er oppført i stålkonstruksjoner, med sandwich på vegger og tak.

God ventilasjon er svært viktig for å sikre frisk luft i fjøs. Kyr trenger frisk og ren luft for å nå opp til sitt produksjonspotensiale. På avstand ser det ut som et fjøs med is som byggemateriale. Kaldfjøs benytter i all hovedsak prinsippet om naturlig ventilasjon, uten vifter. Mekanisk ventilasjon; Naturlig ventilasjon.

Utgangspunktet for å beregne ventilasjonen er antall dyr det er i fjøset og hvilke maksimumsventilasjon disse har . Vi går nemlig med planer om å sette opp ett isolert fjøs til ammeku på hjem.

Hvis man har et liggebås fjøs med vegger og naturlig ventilasjon, vil det vel bli litt . Kaldtfjøset og rundfjøset til Norsk Senter for Økologisk Landbruk på Tingvoll er et fjøskonsept som kombinerer firkant- og . Kalde fjøs består som regel av bygninger som bygges på enkleste måte uten isolasjon og med naturlig ventilasjon. Nytt frittstående melkekufjøs hos Karl Frode Slettedal i Sæbø.