Nav kurs oslo 2016

Avklaring for sykmeldte arbeidstakereVarighet inntil uker. Kompetansegivende kurs, barne- og ungdomsarbeider (Oslo), 17. Her finner du oversikt over kurs som NAV arrangerer.

NAV har kurs som kan gjøre det lettere å finne jobb. Eksempler på dette kan være kurs i å jobbe i butikk, lager, kontor og . Vi har hatt mange deltakere på kurs som har fått kursavgiften dekket av NAV. Alle kurs holdes i våre kurslokaler i Strandgaten 1 rett ved Oslo Sentralstasjon. Intranett med WordPress og andre gratis verktøy, kurs 27. Jeg var nylig på et jobbkurs i regi av NAV.

NAV setter kurset på anbud og private firmaer vinner kontrakt for å gjennomføre kurset.

Det er viktig å få frem at Nav Oslo har veldig mange brukere, nærmest halvparten av brukerne har innvandrer. Langsiktige yrkesrettede kurs, som mange innvandrere kunne hatt nytte av, er kostbare. Stein Hoftvedt ble sendt på fireukers kurs i kommunikasjon og personlig utvikling for jobbsøkere.

I Oslo varer kurset i hele seks uker, i Nordland i to. Euroskolen tilbyr en rekke kurs, fagkurs og individuelle tilbud. Kurs og tilbud på denne siden gjennomføres på oppdrag for NAV, og opptak må derfor søkes gjennom lokalt NAV-kontor.