Nek 400 soner på bad

Kapslingsgrader og våtromssoner NEK 400-2-2Kapslingsgrader. Område i henhold til NEK 400:20avsnitt 701. Kravene i NEK 400-7-7gjelder for elektriske installasjoner i områder.

Vedrørende krav som stiller i de forksjellige soner, beskyttelse mot vann og støv, henvises det til gjeldende installasjonsforskrifter NEK 400. Her får du en enkel forklaring på våtromssonene på ditt bad. Ved bruk av belysning på bad stilles det helt spesielle krav i forbindelse med valg og. Plassering av stikkontakter på bad – ByggeBoligbyggebolig.

Jeg skal sette opp en håndkletørker på et nytt bad. Anbefaler deg å lese i montørhåndbok og NEK 400:2010. For detaljerte krav og retningslinjer henvises til gjeldende forskrifter NEK 400.

Bader er oppdelt i soner etter vannbelastning og stiller krav til.