Nervecellen

Nervecelle, nevron, celle i nervesystemet. Nervecellen har til oppgave å ta opp inntrykk fra kroppen og dens omgivelser, bearbeide inntrykkene . Nerveceller, høyt spesialiserte celler som inngår som hovedelement i oppbygningen av nervesystemet.

Nevroner, eller nerveceller er en anatomisk-histologisk betegnelse på celler i nervesystemet. Hos virveldyr finner man nevroner både i sentralnervesystemet . Nerveceller kan strekke seg over en meter i kroppen din. Nerveceller skiller seg fra andre celler i kroppen ved at de har noe som kalles . I nervesystemet formidles elektriske signaler i nerveceller. I synapsane blir dei elektriske nervesignala lynraskt overførte til andre celler ved hjelp av signalmolekyk (transmitterar) Nervecellene formidlar . Hvordan nervecellene sender beskjed til hverandre, er en av få mekanismer vi nå kjenner i detalj innen nevrovitenskapen, sier Kavli-komitéleder Jon . Nerveceller optræder tidligt i de flercellede dyrs evolutionshistorie, udsprunget af organismernes . Når nervecellen hviler, sender den ikke noen nerveimpulser; Innsiden av nervecellen er da mer negativt ladet enn utsiden, og forskjellen er på mellom -og .