Nettleie strøm

For at din bolig eller virksomhet skal kunne få strøm, må den være tilknyttet strømnettet. Den strømmen du faktisk bruker, kjøper du hos strømleverandøren. Nettleie betaler du til det lokale nettselskapet ditt, det er for å få overført strøm til boligen din.

Nettleien skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Nettleie og strøm – Priser, tariffer og avgifter, , Strømnettet, , Strømbrud feil og planlagte utkoblinger, , Måleravlesning, Automatiske strømmålere, Bygging av . Nettleie betaler du til din lokale netteier (de som eier strømnettet der du bor). Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet, og få levert strømmen fra stedet den produseres og inn i stuen din. Når du bruker strøm må du betale for to produkter: Du betaler èn kraftpris for strømmen du kjøper fra strømleverandøren din.

Alle strømkunder i Norge må betale nettleie.

Prisen for nettleie kommer i tillegg til det du betaler for ditt strømforbruk. Nettleie privat er produkter beregnet for boliger, hytter og fellesabonnement for. Nettleien er det du betaler for å få fraktet strømmen fra der den produseres og . Hvor i landet du bor, har betydning for sammenligningen. Nettleie betaler du til ditt nettselskap for at de skal drifte, vedlikeholde og oppgradere strømnettet.

Nettleie er prisen du betaler for å få strøm fram til huset ditt. Nettleie dekker drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet, og er noe du betaler til ditt. Overføring av strøm over strømnettet er en monopolvirksomhet som . Når vi snakker om strøm er det viktig å vite forskjellen på hva som er nettleien og hva som er strømprisen. Nettleien har en fast og en variabel del.

Den variable delen regnes per kilowattime, slik at de kundene som bruker mest strøm betaler mest nettleie. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tildelt 1millioner kroner til de nettselskapene som har dyrest nettleie. Total pris for kraft, nettleie og avgifter, 8 1 -. Det milde været bidro dessuten til å redusere etterspørselen etter strøm til oppvarming.

Nettleie er det du betaler for å få strøm transportert frem til bolig, hytte eller næringsvirksomhet. Endelig får du både strøm og nettleie på samme faktura!