Nordpool strømpris

Nord Pool runs the leading power market in Europe, offering both day-ahead and intraday markets to its customers. Strømmen selges på børsen Nord Pool Spot. Omtrent av kraften i Norge omsettes på strømbørsen Nord Pool Spot.

Omtrent av kraften i Norge omsettes på strømbørsen Nord Pool elspot. Enkelt sagt er dette en markedsplass for selgere og kjøpere av strøm. Her kjøper alle strømleverandører, LOS inkludert, strøm fra strømprodusenter til lavest . Finn billigste strømpriser i Norge ved hjelp av vår interaktive kraftpris kalkulator!

Spotprisen fra Nordpool er gjennomsnittsprisen for foregående måned. Hvorfor er strømprisene i sør høyere enn i nord? Hvorfor er det forskjell mellom Kraftinors innkjøpspris og prisen på Nord Pool?

Nasdaq OMX Commodities, en markedsplass der det strengt tatt ikke handles strøm, men kontrakter som blir gjort opp i penger basert på fremtidige Nordpool . Alle strømpriser inkluderer lovpålagt elsertifikat. Strømpris: Prisen er timepris fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool Spot. Under denne avtalen fastsettes strømprisen etterskuddsvis hver måned på grunnlag av gjennomsnittlig veid områdepris i Nord-pool ASAs .