Norge lengde fra nord til sør

Vardetangen på Lindåshalvøya i Hordaland (4° 56ʹ 43ʹʹ ø.l.) i vest. Alle bredde- og lengdehenvisninger refererer til Europeisk referansesystem 1989 . Norges geografi er en beskrivelse av landet Norge, naturforhold og kultur.

Liste_over_norske_geografiske_ytterpunkterBufretLignendeStørste avstand: Sørspissen av Lindesnes – Kvitøyas nordøstkyst: 263km. Norges geografiske midtpunkt ligger i Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag. NorgeBufretLignendeBeregn avstander: Luftlinje, tidsdifferanse, ruteberegning, kjøreti strekningsinformasjon. Kongeriket Norge består av hovedlandet, øygruppa Svalbard og øya Jan Mayen.

Det er vanskeligere å se at også i sør ligger noe utafor, nemlig Lista. Men lengdegradene løper stadig nærmere hverandre jo lenger nord man kommer, og da . Rossøya, nord for Nordaustlandet på Svalbar grunnlinjepunkt nummer. Greenwich) er kongeriket Norges nordligste punkt. Skjæret Pysen sør for Odden nær Tregde i Mandal kommune, . Norge 1:50000; Havnekart; Kystkart; Overseilingskart.

Lengdegrad: -; Breddegrad: -; Lengde: -; Areal: – . Over fjorder og ut til øyer; ferger er del av reisen i Nord-Norge. Her er noen av de viktigste fergerutene, sortert fra sør mot nor og gruppert etter geografi. Det er fire hovedretninger: øst, vest, nord og sør.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter.