Norges nasjonalblomst

Norges nasjonalblomst består av de to artene bergfrue (Saxifraga cotyledon) og røsslyng (Calluna vulgaris). De to plantene ble kåret ved hver sin anledning. Norge har to nasjonalblomster: Bergfrue og Røsslyng.

Bergfrue ble utnevnt som nasjonalblomst i riket på en internsjonal Kongress før . Vi har i Norge prestert å utnevne to nasjonalplanter: bergfrue og røsslyng. Bergfrue er utnevnt av fagbotanikere på en internasjonal . For Norge er ingen slik offisielt utpekt, men som uoffisielle forslag er to. Vi har i Norge prestert å utnevne to nasjonalplanter: Bergfrue og røsslyng.

Bergfrue (Saxifraga cotyledon) er kåra som Norges nasjonalblomst. Vokser i flere år før den blomstrer, etterpå dør den bladrosetten som bar blomst. Røsslyng tilhører lyngfamilien og ble kåret til Norges nasjonalblomst av lytterne til NRK Nitimen i 1976. Den er en eviggrønn dvergbusk som kan bli over halv .