Norges vassdrag og energidirektorat

Nyheter, flomvarsel, publikasjoner og pressemeldinger. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet. Direktoratet skal sikre en samlet og miljøvennlig . NVE, direktorat under Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte vann- og energiressursene i Norge.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene . Endringshistorien til enhet: Norges vassdrags- og energidirektorat. Ledige stillinger, NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat: Ledige stillinger.

Systemutvikler i spennende naturfaglig miljø – Norges vassdrags- og. Norges vassdrags- og energidirektorat har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. NVE skal sikre en samlet og miljøvennlig forvaltning av .