Norskopplæring for fremmedspråklige barn

VO kan også bidra med veiledning i tilrettelegging av norskopplæring. Sosialkontoret dekker utgifter til tolk for fremmedspråklige brukere som kommunen . Fremmedspråklige barn trenger over seks år på å komme opp på samme.

Vi har laget en oversikt over en rekke ressurser for norskopplæring på nett. De kan brukes av alle som vil lære norsk eller av opplæringssteder . Dette er gjort for å styrke norskopplæringen. Du er her: Hjem For innvandrere og fremmedspråklige. Temaer er blant annet norskopplæring, skolesystemet, helsevesenet og arbeid i Norge.

Barn i grunnskolealder har både rett og plikt til å motta opplæring. Kartlegging kan også gi innsikt i hvordan barna utvikler seg i norskfaget.

Bygger på kjente former for undervisning av fremmedspråklige elever i . Boka vil derfor passe godt for barn og til norskopplæring for fremmedspråklige. Det er en spennende bok som man snakke med småbarn om, når de skal lære . Finn et ord er et læreverk som retter seg primært mot fremmedspråklige elever på grunnskolens barnetrinn. Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR7-01).