Norskopplæring for utlendinger

Her finner du reglene for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, hvilket ansvar kommunen . Kursene i Norsk for utlendinger består av trinndelte kurs fra trinn til trinn 4. I tillegg tilbys det et kortkurs på nybegynnernivå som tilsvarer den første halvdelen .

Oslo Voksenopplæring tilbyr kurs på mange nivå i norsk for voksne innvandrere. Norskkursene er på dag – eller kveldsti og på flere steder i . Rett og plikt til norskopplæring vil fortsatt gjelde. Disse gruppene har ikke rett til gratis norskopplæring: Arbeidsinnvandrere.

Enkelte utlendinger har krav på gratis opplæring fra kommunen. Vi har laget en oversikt over en rekke ressurser for norskopplæring på nett. De kan brukes av alle som vil lære norsk eller av opplæringssteder .

Er du utlending mellom og år og har oppholdstillatelse som grunnlag for pemanent oppholdstillatelse, skal kommunen gi deg opplæring i norsk og .