Npd forkortelse

Sjekk online for hva er NP betydningene av NP og andre forkortelse, akronym og synonymer. DEFINISJONER, FORKLARINGER OG FORKORTELSER. Informasjon om navnsetting av geologiske enheter i Norge er gitt i Nystuen, 1986.

NPD – Naftalener, phenantrener og dibenzothiofener (aromatiske forbindelser); NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat . Når kan en produsent bruke ”NPD-mulighet” (No performance skal inneholde CPR (forkortelse for construction product regulation). Definition of NPD in Business Finance. NPD er en forkortelse af det engelske: ”No performance determined”, som kan . Analysemetoder – forkortelser og forklaringer. GC-NP Gas chromatography with nitrogen phosphorous detector.

NGL og kondensat) må de først omgjøres til en felles størrelse og enhet, og det vanlige er å bruke standard kubikkmeter oljeekvivalenter (forkortet Sm³ o.e.).

Acts, Regulations and Provisions for the Petroleum Activity.