Ntnu gjøvik antall studenter

Trondheim, 5studenter i Gjøvik og 25studenter i Ålesund (avrundede tall). Han er ikke redd for at NTNU Campus Gjøvik kommer til å drukne i den nye. NTNU i Gjøvik er en direkte videreføring av HiG. Totalt antall registrerte studenter i følge Database for statistikk om høgre utdanning DBH; ^ Antall ansatte i forskjellige kategorier i følge . Fra 20er NTNU, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i. Etter fusjonen er antall studenter rundt 00 og NTNU er dermed blitt Norges . Se-hvilke-studier-som-flest-vil-studere-ved-NTNU-12621319. Mange unge ønsker å ha NTNU-navnet på vitnemålet sitt. Antall førsteprioritetssøkere til NTNU i Gjøvik øker med prosent fra i fjor.

NTNU i Gjøvik har behov for flere undervisningsrom og laboratorier på. Fra 20skal det tas opp studenter til det nye NTNU. Dette er den offisielle FB-siden til NTNU i Gjøvik. Studenter og ansatte møtes over to dager for å diskutere studiekvalitet, læringsmiljø og veien videre ved . NTNU Gjøvik har i dag for liten plass til et økende antall studenter. Derfor setter Statsbygg nå i gang byggingen av et nytt undervisning-, . Det nye NTNU er dermed landets største, med nesten 40.

Universitetet har campus i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Alle helsefaglige studier ved NTNU har en god vekst. Nå har NTNU og høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund slått seg. Dette er for studenter som allerede er tatt opp ved NTNU og som. Det er viktig å merke seg at Y-vei og tresemesterordningen er lokale tilbud ved NTNU i Gjøvik. Poenggrensen på ulike studier styres av antall søkere, antall . Nye NTNU ble fra nyttår landets største universitet, med 38.

Oslo siden Gardermoen ble bygget, sier NTNU Gjøvik-direktør Inge Øystein Moen. Gjøvikregionen ønsker å medvirke til at NTNU i Gjøvik får en . Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg per planlagte studieplass. NTNU) – Sammenslåing av NTNU, Høgskolen i Gjøvik, . For år siden, i 199 ble Høgskolen i Gjøvik (HiG) etablert ved at.