Ntnu ingeniørlinjer

Videreutdanning og deltidsstudier – kurs og studier som kan kombineres med jobb. BufretLignendeFakultet for ingeniørvitenskap og teknologi tilbyr masterstudier i teknologi (sivilingeniør), realfagstudier, internasjonale masterprogrammer og en rekke . Ulike regler for intern overgang og overflytting i lokale opptaksforskrifter som følge av fusjonen. Det er i de lokale opptaksforskriftene ulike ordninger for intern . Har helt klart bestemt meg for at det skal bli innen ingeniørfag på NTNU, men greier ikke å bestemme meg for hvilke(n) linje som passer best . Karakterpoeng etter forkurs til ingeniør? Oversikt over ulike ingeniørlinjerinnlegg24. NTNU Trondheim – Jobb og Utdanning – VG Nett Debattvgd.

Forbruker › Jobb og UtdanningBufretLignendeHva er snittkarakter for å komme inn på NTNU, altså hvor mange. NTNU sine ingeniørlinjer og teknisk-vitenskapelige fag får alle jenter . Hei, jeg er og sisteårsstudent på high school i USA, men er Norsk statsboer født og oppvokst i Norge. Revolve NTNU er en frivillig studentorganisasjon startet og driftet av studenter.

I Trondheim er det mange gamle studenttradisjoner, og NTNU Gløshaugen er kjent for sine ingeniørlinjer. Linjeforeningene er eldgamle, skikkene obskure og . Med inspirasjon fra Massachusetts Institute of Technology har enkelte ingeniørlinjer ved NTNU startet et pilotprosjektet kalt Studenter inn i .