Ntnu snitt ingeniør

Normalt gjelder generell studiekompetanse + Matematikk (R+ R2) og Fysikk eller tilsvarende. For opptak til sivilingeniørstudiene ved NTNU . Det er åpnet for at søkere med forkurs fra de statlige høgskolene (innenfor ingeniør- og maritim utdanning) kan søke opptak til sivilingeniørstudiene. Fagbrev eller fullført og bestått VGog VGfra andre studieretninger i videregående skole enn . Sivilingeniørutdanning fysikk og matematikk er en femårig utdannelse ved NTNU i Trondheim.

Fysikk og matematikk danner basis for all teknologisk utvikling. Normalt gjelder generell studiekompetanse + Matematikk (R+ R2) og Fysikk eller tilsvarende (opptaksregler). Opptak av søkere med treårig ingeniørhøgskole: Sivilingeniørutdanningen industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) har ikke et eget toårig masterstudium . Søknad om opptak til 5-årig master (sivilingeniør) sendes til Samordna opptak. Som byggingeniør vil du designe og beregne, konstruere, planlegge og lede arbeid sammen med andre. I tillegg til bygg, handler det om vei og infrastruktur, . NTNU tilbyr ingeniør fornybar energi i Trondheim.

Utdanningen er 3-årig og følger Rammeplan for ingeniørutdanning og leder fram til tittelen bachelor i . Sivilingeniør – industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU: 63. Sivilingeniør – bygg- og miljøteknikk, NTNU: 56. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.

Forskjell på sivilingeniør på NTNU og år på høgskole + år master på. Nå studerer han Industriell økonomi på NTNU. Bendik (20) vil bli sivilingeniør: – Måtte ha mange seksere. En annen viktig faktor for avgjørelsen min var det høye snittet. Hva er snittkarakter for å komme inn på NTNU, altså hvor mange studiepoeng trenger du?

Både på NTNU og ved universitetene i de store byene ligger. Stavanger er det tøffest kamp om plassene på ingeniør, petroleumsteknologi. Gå Forkurs til ingeniør på HIST (Trondheim) – posted in. Hvis du vil bli ingeniør på NTNU så har de ingen bachelorutdanning, kun en integrert . Hva er forskjellen på å bli ingeniør på HiOA og NTNU?

Ved nyttår kom også dataingeniør (bachelor) inn i bildet ved NTNU. Og kommer du inn på det du vil når snittet var høyt i fjor? Studentorganisasjonen Bindeleddet-NTNU har sluppet tall for.

Kun én av studentene fra avgangskullet hadde et snitt på og derfor er det ikke oppgitt tall. Norge trenger flere ingeniører med spesialkompetanse, ikke flere .