Null leder

Transformatorens nullpunkt er normalt fremført til forbruker som N-leder sammen med faselederne. Størsteparten av det lavspente distribusjonsnettet i Norge er . NettsystemBufretLignendeSpenningen mellom fasene er på 230V og det fremføres ingen null-leder.

Dette systemet tåler første jordfeil uten at . Her er spenningen linjespenningen 230V og det fremføres ingen null-leder. I Europa ellers er TN-system på 400V så godt som enerådende. Derfor kan aldri N-leder brytes i brytere som har enpolt brud bare topolt brudd (da brytes de samtidig og det er ikke farlig).

Kabelen har en brun leder og en blå leder.

Mottakerpunktene har symbolene L og N og jeg lurer på om det spiller noen rolle hvordan dette . Det har vel noe med at man ikke har lagt lasten spenningsløs da. Bryter man bare N så har man jo ikke fjernet spenningen og berøringsfaren. Jeg mener også bestemt at jeg selv har målt ved en tidligere anledning og at jeg målte ca vilt mellom N leder og jord(PE) og ca 2V mellom . N-leder skal derfor alltid være blå for enkelt å kunne identifisere denne.

Skal det fremføres tilførsel til utstyr som ikke trenger N-leder og en av faselederne i . Strøm ved direkte jordfeil vesentlig bestemt av overgangsmotstanden på.

Hvrdan utføres dette i virkeligheten, er det da snakk om at man har en slags jordspyd ved transformatoren hvor man tar N lederen fra eller? Så vil det gå like mye strøm i fase-en-leder som i fase -to-leder som i null leder. Så du vil ikke klare å få mere strøm i null-leder, enn i faseleder.

Fasespenningen, spenningen mellom en av fasene og null – leder. Hjemmel: Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. I alle andre land brukes et TN-nett (Terra neutral) med 4volt mellom fasene og 2volt mellom fas og null-leder, hvor jord og null-leder . FeilstrøStrøm som følge av isolasjonssvikt. N-leder: Leder forbundet til nøytralpunkt i et system, og som i noen systemer bidrar. Utstyr med mye elektronikk forårsaker store og små overharmoniske strømmer, noe som er grunnen til at lastene vil få .