Nve vannstand

Klikk på ønsket målestasjon for å se plott. Grønn=oppdatert siste timer, blå=oppdatert siste uke, rød=data eldre enn . NVE måler vannstand og vannføring i et stort antall vassdrag i hele landet. Dataene fra målestasjonene er av stor betydning for forvaltningen av . Grønn=oppdatert siste timer, blå=oppdatert siste uke, rød=data eldre enn siste uke, grå=ikke oppdatert. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller . Stasjonsnavn, Vassdragsnummer, løpenummer, Høyde over havet (m), Nedbør- feltareal (km²), Fylke, kommune, Siste data for.

Norge og Romania enige om stor samarbeidsavtale – NVE med som programpartner for. Sanntidsdata for vannstan vannføring, temperatur med mer. Vannføring for Bulken (Vangsvatnet) Nr:62.

Vannføring for Viksvatn (Hestadfjorden) Nr:83. Data registreres alltid i norsk normaltid (vintertid). Sanntidsdata er ikke kvalitetskontrollert!

Inndelinga i områder er basert på ei gruppering av vassdrag. Område omfattar Austlandet, Agder-fylkene og delar av Rogaland. Vannføring for Holmfoss i Numedalslågen Nr:15.