Omvendt proporsjonal eksempel

Et eksempel på en proporsjonalitet er y = x , som vi har tegnet under. Om vi velger a = får vi et eksempel på en omvendt proporsjonal funksjon, y = x. Gå til Eksempler – Praktisk kan vi si at to størrelser er proporsjonale om en dobling av den ene størrelsen fører til en dobling av den andre størrelsen. Vi sier at prisen hver enkelt må betale er omvendt proporsjonal med antall gjester. Omvendt_proporsjonalitetBufretLignendeVi sier at prisen per andel i huset (Y) er omvendt proporsjonal med antall betalende venner (x). Men, dette er et eksempel på omvendt proporsjonalitet.

Det vil si at en omvendt proporsjonal funksjon har den egenskapen at hvis x stiger, vil y. Y = 5X Proporsjonal Eksempel Ikke proporsjonalitet Har Per derimot 10 . Quiz, Oppgave: Quiz i temaet Proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser. Du skal ha en vennegjeng på besøk og har kjøpt inn tre pizzaer. Forklar at antall stykker pizza dere får er omvendt proporsjonal . Omvendt proporsjonale storleikar eksempel.

Funksjoner – video – proporsjonale og omvendt.