Omvendt proporsjonal funksjon

En proporsjonalitet er en bestemt type lineær funksjon, som skrives på. Om vi velger a = får vi et eksempel på en omvendt proporsjonal funksjon, y = x. Omvendt proporsjonalitet er en sterk sammenheng mellom to størrelser som varierer. Praktisk kan vi si at to størrelser er proporsjonale om en dobling av den ene størrelsen fører til en dobling av den andre størrelsen. Funksjoner – video – proporsjonale og omvendt. Ikke-lineære funksjoner – Omvendt proporsjonale funksjoner – Duration: 24:28.

Vi går gjennom hva proporsjonale funksjoner og omvendt. Omvendt proporsjonalitet er, som det ligger i navnet, det omvendte av proporsjonalitet. Det vil si at en omvendt proporsjonal funksjon har den egenskapen at . Utforsking av funksjonsuttrykket for omvendt lineære funksjoner.

En omvendt proporsjonal funksjon går igjennom origo. En proporsjonal funksjon går ALLTID gjennom origo! En omvendt proporsjonal funksjon går igjennom origo.

Du skal ha en vennegjeng på besøk og har kjøpt inn tre pizzaer. Forklar at antall stykker pizza dere får er omvendt proporsjonal . Og dette betyr at grafen i et koordinatsystem går tvers gjennom. Gå til Omvendt proporsjonal funksjon – Funksjonene kalles omvendt proporsjonale fordi de er motsatte av de vanlig proporsjonale: I en proporsjonal . I tillegg tar det utrolig lang tid å lage en funksjon for variabler. Omvendt proporsjonale funksjoner,Grunntall 1Funksjoner 10. Forklar med ord hva som skal til for at to variable størrelser er omvendt proporsjonale. Eksempel 6: Du leier en ungdomsklubb for en kveld for kr.

P og 1P-y: Undersøke funksjoner som beskriver praktiske situasjoner, behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger.