Oppgaver til geogebra

GeoGebra er et gratis dataprogram for dynamisk geometri, laget av Markus. I dette opplæringsløpet lærer du å tegne funksjoner i GeoGebra samt å bruke verktøy til å løse oppgaver som dreier seg om funksjoner. GeoGebra er et dynamisk verktøy som forener geometri, algebra og numeriske utregninger. Oppgaver – Speiling, rotasjon og forskyvning. Forske på lineære funksjoner; Finn stigningstallet!

Lineære funksjoner; En lineær funksjon; Hvor mye må stig betale? Gjør deg kjent med programmet ved å lage et hus med parabolantenne. Noen oppgaver som kursdeltakere på et kurs i GeoGebra jobbet med.

Jeg håper at du vil få se hvor nyttig program GeoGebra er gjennom arbeidet med de ulike oppgavene og eksemplene. Alle oppgavene i dette heftet er hentet fra lærebøker i Sinus-serien fra. GeoGebra – Eksamensoppgave 2P Oppgave i del høsten 2010. Viser hvordan man kan bruke GeoGebra til å løse eksamensoppgaver.

Elevene blir utfordret til å bruke GeoGebra og lage figurer som trekant, rektangel, sirkel. Her finner du oppgaver til dataprogrammet GeoGebra. Med GeoGebra kan vi lett konstruere ulike geometriske figurer i planet og tegne og analysere. Felles oppgaver for å bli kjent med GeoGebra.

Geogebra – løsningsforslag av oppgave med funksjoner. Klarer du å tegne grafen i til h i geogebra? Hvis ikke skriv i inntastingsfeltet nederst h(t) = 3.