Oppsetting av stillas

Vi håper alle vil bruke denne anvisningen for å sikre en riktig montering av stillaset. Hensikten er å forebygge ulykker og gjøre arbeidsplassen sikker. Legg ut rekkverk for å se hvor Sett ut stillbeln og juster dem l stillaset skal stå.

Instant Norge AS gir deg gode råd og tips når det gjelder oppdateringer i lover og forskrifter, hensyn til HMS i bedriften og alt du trenger å vite om stillas, lifter og . I 20fastsatte Arbeids- og sosialdepartementet nye regler i forskrift om utførelse av arbeid. Reglene har særlig stor betydning for alle som . Dokumentert opplæring for montører Forskrift om arbeid i høyden, §17-setter krav til opplæring ved montering, . Dokumentert opplæring for montører Forskrift om arbeid i høyden, §17-setter krav til opplæring ved montering, demontering, . JUMBO Stillas påtar seg ikke ansvar for dette materialet, ei heller for materialets anvendelighet til spe . Dersom det kan dokumenteres at nødvendig teoretisk og praktisk opplæring er gitt i henhold til krav i § 17-til 17- anser vi .

Oppsetting av stillas på kommunale fortau. Risikovurdering av helsefare ved elektromagnetiske felt. Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning arbeidstakerne utsettes for . Layher stillas må kun monteres, ombygges eller demonteres av faglig kvalifisert personell.

Etter bruk, og før ny oppsetting, skal stillaskomponentene. Som arbeidsgiver skal du forsikre deg om at stiger og stillas som stilles til rådighet for arbeidstakeren egner seg for arbeidet og er tilpasset . De ytre vedlikeholdsarbeidene vil starte omgående.

I første omgang vil oppsetting av stillaser på Alnagata igangsettes. Fosby Stillas kan tilby alt fra stillasutleie, prosjektering og montering, til komplette stillasløsninger. STILLAS DITT FØRSTEVALG NÅR DU TRENGER STILLAS. Våre stillasmontører har fagbrev og lang erfaring .