På tro og are hinduismen

I dette programmet må Are lære seg en flere hundre år gammel kampsport, han skal nemlig være med på en sikhparade på Karl Johan. I dag reiser Are med to vietnamesiske jenter til Norges største buddhist-tempel for å feire Buddhas fødselsdag med pomp og prakt. Finnes det en åndelig dimensjon utenfor vår fysiske verden?

Er religiøse opplevelser bare et resultat av en livlig fantasi, eller er det noe mer? Ordet hindu betyr den som tilhører hinduismen. Dette er også en stor religion og det er nesten en milliard hinduer i verden. Klage på programmet fra Annie og Liti Ngoc Duong som deltok i programmet: Til: Mediehuset NRK Trøndelag Postboks 245 Sluppen7005 . Siste program i NRK-serien På tro og Are gikk på luften for noen dager siden.

I hvert av de seks programmene i serien besøkte Are Sende . Skeptikaren Are Sende Osen søker svar, men får inga hjelp til å foreine tru og tanke i denne tidstypiske tv-serien om religiøs tru.

På tro og Are 2:(2:6) Hvorfor skal så mange religiøse prakke sin tro på andre? Nesten alle hinduer ærer vedaene som åpenbarte hellige verker. Ritualer spiller en viktig rolle, og rett utførelse av disse er viktigere enn at man har rett tro.

Samtale om hinduismen og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, puja,. Høsten 20ble serien På tro og Are sendt på NRK. Nå legger programleder Are Sende Osen ut på en liten foredragsturne i regi av . Hinduismen omfatter avanserte intellektuelle tradisjoner, men for de fleste.

Dette mangfoldet omfatter et bredt spektrum av tro og praksis; det finnes både . Eleven skal kunne forklare særpreget ved hinduismen og hinduistisk tru som livstolkning i forhold til andre. Eventuelt ”på tro og Are”, om hinduismen. Forklare særpreget ved hindusimen og hinduistisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller.

Jødedom, islam, hinduisme, buddhisme, annet religiøst mangfold og livssyn. Hinduismen som sådan har ingen begynnelse som kan festes til tid og. Enkelte avataraer kan i den grad dominere sine tilhengeres tro og . Vi vil vel tro at det kan være naturlig å behandle jødedommen på 8.