Parkering dimensjoner

Kantsteinsparkering bør skje i kjøreretningen parallelt med kantstein. Parkering er forbudt nærmere kryss og gangfelt . I de fleste større byer bygges det nå parkeringshus fordi det ikke er ønskelig eller. Parkeringsbåser bør ha dimensjon på (40) x m, dette er et minimum . Denne anvisningen omhandler parkeringsplasser, parkeringsanlegg og garasjeanlegg både for boligbebyggelse og for andre typer . U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g. Parkering er, i dagligtale, å stoppe et fremkomstmiddel man selv fører og forlate det.

Det finnes for de fleste fremkomstmidler egne normer og regler for hvordan . C, detaljkapitler parkering, utforming av bilplasser. Parkering i forhold til forskjellige aktiviteter.

Egenskap, Målt til, Krav til universell utforming. Krav til parkering på egen grunn utløses av tiltak som er søknadspliktige etter denne. Forhindre uønsket parkering på offentlige veger og gater.