Poenggrenser ntnu

Poenggrensene går ned etter hvert som noen søkere sier fra seg sin. Til mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser. Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid – delti Gjøvik.

OVERSIKTSTALL FRA MASTEROPPTAKET HØSTEN 2015. I oversikten finner du antall studieplasser, antall søkere og poenggrenser fra hovedopptaket til . Teknologifaget med høyest krav til poengsum er som i fjor Industriell økonomi ved NTNU med en poenggrense på 6 etterfulgt av . Under ser du poenggrensene fra hovedopptaket. Tallene viser poenggrenser for ordinær kvote og (førstegangsvitnemål).

Poenggrensene har økt med poeng til skyhøye 6poeng som minstekrav. NTNU tilbyr norsk- og engelskspråklige masterprogram innen en rekke ulike utdanningsområder.

Søk opp poenggrenser og ventelister i DNs nye tjeneste. UIO HIOA NTNU UIB UIA HIB HIST UIS UIT NMBU Personer i venteliste tusen 2 . Hei, jeg har lyst til å søke meg inn på en ingeniørlinje på hist til neste år, men jeg har ikke så altfor gode karakterer. Hei, er det noen som har en god prognose for hvordan poenggrensene kommer til .

Læreste Poenggrense, ordinær, Venteliste, ordinær. Disse studiene har årets høyest poenggrenser på NTNU. Opptaksgrensene varierer noe fra år til år. Tabellen under viser nedre grense for konkurransepoeng for opptak fra videregående . Medvind: NTNU i Gjøvik har mange søkere, men poenggrensene ligger lavere enn ved tilsvarende fag i Trondheim. NTNU er godt fornøyde etter årets studieopptak.

Det er høyere poenggrense og venteliste på alle grunnskolelærerutdanningene i år. Poenggrenser, snittkarakterer, kjønnspoeng, det er et hav av fakta du. NTNU (6 poeng); Økonomi og administrasjon – Høgskolen i Oslo og .