Polarcus emisjon

Polarcus B-aksje ble omgjort til vanlige Polarcus aksjer i dag. Polarcus kan nå starte sin restrukturering. Etter emisjonen av B-aksjer vil selskapet ha en aksjekapital på 13.

For å overleve er det sannsynlig at Polarcus må gjennomføre emisjon eller konvertere obligasjonslån til aksjer. Begge deler er uheldig for dagens aksjonærer. Analytiker tror et eventuelt kapitalbehov vil løses uten emisjon. Dubai og eier og drifter en mellomstor flåte med moderne seismikkskip.

Endre, Polarcus henter penger og sikter mot Oslo Axess. Handle aksjen Polarcus (PLCS) på Millennium OSE. Kursfallet så langt har vel vært pga en emisjon og et dårlig Q og nå må de kanskje inn med enda en .

Seismikkselskapet Polarcus varslet i går ettermiddag en emisjon for å styrke selskapets finansielle posisjon, og tirsdag morgen opplyses det at . Investeringene skal delvis finansieres ved en rettet emisjon på millioner dollar, hvor ABG Sundal Collier og SEB Enskilda er tilretteleggere . Emisjonen i Q-Free ble tegnet av aktører som Atlantis Vest (ny), KLP-fon. Ingen differensiering og høyt gearet i likhet med Polarcus ettersom ingen gjeld er . Melder at det planlegger en emisjon i størrelsesorden millioner dollar rettet mot norske og internasjonale investorer. Ved utgangen av andre kvartal 20hadde Polarcus fått betalt for tre.

Diskussion och forum – följ diskussionerna i Polarcus på Shareville.

Q og nå må de kanskje inn med enda en emisjon for å betale gjeld? Polarcus’ rettede emisjon på millioner dollar sikrer at selskapet klarer å holde seg innenfor . Polarcus aktier och få köpare, men hela marknaden är sur. Så i mars hentet Polarcus inn ytterligere $4millioner ved en emisjon.

Beløpet skal brukes til arbeidskapital, investeringer og nytt streamer . Polarcus har også hatt store problemer i den siste tiden, og salget av. Selskapet hentet millioner kroner i en emisjon i desember, noe som . Polarcus: Kan polarcus gå som RXT- opp.