Praksiskandidat yrkessjåfør

Yrkessjåførfaget – praksiskandidat (YRK3003). Bokmål, Yrkessjåførfaget – praksiskandidat. Nynorsk, Yrkessjåførfaget – praksiskandidat .

Praksiskrav for praksiskandidater som ønsker fagbrev i yrkessjåførfaget. Her kan du lese mer om kravene for å få fagbrev som praksiskandidat – Nki Nettstudier. Dersom du vil ta fagbrev som yrkessjåfør, kan dette gjøres på flere måter. Som praksiskandidat må du opp til en tverrfaglig timers sentralgitt skriftlig eksamen . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.

Yrkessituasjon, Oppgave: Praksiskandidater som melder seg opp til. Personer med lang praksis i et yrke kan avlegge fagprøve som praksiskandidat uten å være elev eller lærling.

Yrkessjåførfaget passer for deg som vil jobbe med transport av varer og personer lokalt,. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat. Medlemmer i Junit som ønsker å avlegge fagprøve som praksiskandidat i Logistikkoperatør eller Yrkessjåfør kan få dekket kursavgiften for den . Tilfredstiller du disse kravene er du praksiskandidat i yrkessjåførfaget.

Kandidaten bør ha (ikke krav): Teorikurs i. Meld deg opp som praksiskandidat, skjema og kontaktinformasjon. Har du lang yrkespraksis og er kvalifisert til å ta fagprøven som praksiskandidat, kan du velge dette studiet.

Har du lite eller ingen yrkespraksis innen faget, kan . For Yrkessjåførfaget er fagkoden YRK31For Logistikkfaget er fagkoden LOG31Eksamen gjennomføres til samme dato over hele landet. Praksiskandidatordningen (§ 3–i opplæringsloven) gjelder voksne som vil avlegge fag- eller svenneprøve på bakgrunn av praksis i . Du som velger yrkessjåførfaget ved Alta videregående skole får også utdanning som yrkessjåfør i. Inntakskriterier for praksiskandidater ½ årig yrkessjåførkurs. Praksiskandidatordningen gjelder for voksne over år. Du er tilsett som yrkessjåfør i ei bedrift.

Videre skal faget bidra til å utvikle yrkessjåfører som kan håndtere et mangfoldig og. Som praksiskandidat gjennomfører du teorieksamen i lærefaget.