Presesjon

Presesjon er et fysisk fenomen som viser seg når et roterende objekts akse slingrer mens det utsettes for en utenfrakommende kraftpåvirkning. Milanković-sykluseneBufretLignendeJordens bane rundt Solen forandres i tre ulike sykluser med baneparametrene eksentrisitet, aksehelning og presesjon, det vil si hvor elliptisk banen er, hvor mye . Man kan se presesjon når en snurrebass roterer med sin rotasjonsakse noe utenfor loddlinjen.

Da vil aksen bevege seg med konstant skråning . Jorden kan betraktes som en kule omgitt av et skall som er tykkest ved ekvator og avtar mot polene, hvor . Jorden er som en litt ustabil snurrebass, der rotasjonsaksen vipper ørlite rundt i tillegg til den vanlige spinnbevegelsen. Du kan også legge til en definisjon av Presesjon selv. Den langsomme endringen i Jordaksen kalles Jordens presesjon.

Dette vil føre til at disse legemenes innflytelse på Jordens presesjon minkes ytterligere. Ward har funnet at om cirka milliarder år, når Månen .

Enhver forandring i posisjonen til et himmellegeme rotasjonsakse som er kjent som presesjon. Himmellegemer naturlig har langsomme endringer i både sin . Presesjon- Jordaksens vandring på himmelkulen over tid. Hva forstår vi med jordaksens presesjon og hva forårsaker presesjonen? Svar: Jordaksens presesjon er en langsom rotasjon av jordaksen rundt normalen på . Idag har vi jobbet med fenomenet presesjon.

Jorden ligger med en vinkel på grader iforhold til normalen.

Den vil ikke alltid vinkle i samme retning, men rotere . I fysikken omhandlar det den kjegleforma rørsla av rotasjonsaksen for ein roterande lekam rundt vertikalaksen, som til dømes rørsla til ein roterande . Den greske astronomen og matematikeren Hipparkus anerkjennes som oppdageren av presesjon i år 1f. I dag vet vi at egypterne, mayaene og hinduene . Enhver endring i posisjonen til en himmelsk kropp ‘rotasjonsakse er kjent som presesjon. Astronomisk organer naturlig funksjon langsomme endringer i både . Betydningen av presesjon av jevndøgn: Den langsomme vest forskyvning av Equinoxes langs planet til ekliptiske, som følge av presesjon av jordens rotasjonsa.

Betydningen av presesjon: Det handler om å gå før, eller fremover.