Proporsjonalitetskonstanten

Tallet a kaller vi proporsjonalitetskonstanten. Grafen som viser sammenhengen mellom x og y , er ei rett linje gjennom origo. Dersom vi har proporsjonalitet mellom to variable, x og y betyr det at de kan skrives: y = kx.

Det konstante forholdet kaller vi for proporsjonalitetskonstanten. I vårt eksempel har proporsjonalitetskonstanten benevningen kroner per time, . Uansett hvilken verdi a har, vil en proporsjonal funksjon alltid ha den egenskapen at når man setter inn høyere verdier av . I denne teorivideoen ser vi på proporsjonalitet, Vi definerer hva dette er og hva som menes med proporsjonalitetskonstanten. Når antall elever x som serverer øker til det dobbelte, vil lønnen L bli halvert.

L er derfor omvendt proporsjonale størrelser. Proporsjonalitetskonstanten tilsvarer den jevne farten Martin holder på sin scooter.

Videregående Matematikk Universell Matematikk P – Tavle. Dess flere som deltar, dess mindre blir utgiftene. Finn eventuelt proporsjonalitetskonstanten. Hvilke verditabeller viser proporsjonale forhold?

Hva er proporsjonalitetskonstanten til disse proporsjonalitetene?

Omvendt proporsjonale størrelser er i utakt , når �� økes må �� reduseres tilsvarende slik at produktet blir det samme. We behov for å finne proporsjonalitetskonstanten . Tallet k kaller vi proporsjonalitetskonstanten. Vi lar y kr være lønna når hun jobber timer.

Proporsjonale størrelser kan uttrykkes som y = k x , eller y x = k hvor k er en konstant som ofte kalles for proporsjonalitetskonstanten.