Quest engelsk læreverk

Quest 5-viderefører de gode grepene fra Quest 1-4. Humor, språkglede og varierte oppgaver gjør Quest motiverende og inspirerende for elevene. Quest er et lekent og motiverende læreverk som vant gull i sin kategori i BELMA 20.

Humor, språkglede og varierte oppgaver gjør Quest motiverende og . Quest 1-elevnettsted er fargerik, morsom og motiverende. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt . QUEST er et nytt og moderne engelskverk for barnetrinnet som.

Produktet er gratis og tilgjengelig fra Min side når du har logget inn.

Hvis du ser en blå Bruk-knapp på denne siden kan produktet også brukes uinnlogget. Quest er et lekent og motiverende læreverk som vant gull i sin kategori i . Stairs 1-er Cappelens læreverk i engelsk for 1. Quest digital elevressurs er et innholdsrikt supplement til engelskundervisningen og kan brukes .