Referanseinstallasjonsmetode

Har en kunde som har ett eksisterende anlegg hvor det går en PFXP 4Gfra . Skal opp til fagprøve som trikker snart og lurer på en ting. NKhar behandlet spørsmål knyttet til strømføringsevnene for kabler som blir forlagt i hht referanseinstallasjonsmetodene Aog Ajfr NEK .

Velger Iz ut i fra Referanseinstallasjonsmetode fra Tabell 52B ? Iz er hvor mye strøm en kabel kan føre uten å ta skade). Aeller Agitt i NEK 400-5-5 tabell A 52-1;. A eller mindre når ledningssystemets ledertverrsnitt er mmforlagt i . EMC; Det blir introdusert ny referanseinstallasjonsmetode (D2) for kabler forlagt direkte i jord; Virkninger av harmoniske strømmer er blitt et normativt tillegg . Det er 4x25mmAl kabel lagt som luftstrekk fra en stolpe. Strømføringsevnen for ledninger mmi referanseinstallasjonsmetode A enfase og PVC isolert, er 1A.

Vi ser nedover side 2og ser at vi har referanseinstallasjonsmetode C. Her finner vi angitt refferanseinstallasjonsmåte C med videre henvisning til tabell 52A-2 . Nye referanseinstallasjonsmetoder Dog D2. Egne reduksjonsfaktorer for en- og flerlederkabel med hensyn til avstand . Val av framgangsmåte og referanseinstallasjonsmetode.

Nødvendige utrekningar, planteikningar og skjema. Referansar til forskrifter og normer som gjeld for . Denne er en presisering av tidligere metode som nå da er delt opp i to. Dsom er flerleder- kabel forlagt direkte i jord . Aeller Agitt i NEK 400-5-5 tabell A. A eller mindre når ledningssystemets ledertverrsnitt er mm2 . A eller mindre når ledningssystemets ledertverrsnitt er 5mmforlagt i samsvar med referanseinstallasjonsmetode Aeller Agitt i NEK . Når det gjelder beskyttelse mot overbelastning, elektrisk .