Regioner i norge

Liste over distrikter og regioner i Norge, angitt etter landsdel: Denne listen plasserer samtlige kommuner i distrikter, uten overlappinger. Rapporter et annet bildeRapporter det støtende bildet. Sammenslåing av administrative regioner på ulike nivåer er resultatet av dette.

Kommunesammenslåinger og den pågående debatt om nye regioner i Norge må . Kommunalminister Jan Tore Sanner vil at Norge skal deles inn i ti folkevalgte regioner. Hans regionreform vil berøre samtlige fylkeskommuner . Regjeringen legger i dag frem stortingsmelding om nye regioner. Siden den gang har det moderne Norge vokst frem. Sjømannskirken i Norge er organisert i regioner.

Her er oversikten med regionstyreledere og kontaktperson fra staben.

Nord-Norge à la carte, fra frodige Helgeland til høy-arktiske Svalbard og multikulturelle Øst-Finnmark; se Nord-Norge region for region; litterære Salten, . De seks regionene er: NMF Region Innlandet. Postnumrene er her slått sammen i postnummer- regioner, som er de to første tall i postnummeret. Vær oppmerksom på at i en kommune kan det.

DEBATT: Det regionale Norge vil stå sterkere hvis fylker blir til ca. Det vil både styrke samfunnsutviklingen og rydde i den . Vil dele Norge opp i folkevalgte regioner.

På Venstres landsmøte i dag kan Venstre gå inn for å legge ned nesten samtlige av landets . Der erstattes dagens fylkeskommuner av sju folkevalgte regioner. Dagbladet): Regjeringen vil erstatte dagens fylker med ti regioner. Større regioner skal få større ansvar for samfunnsutviklingen i hver . Olympiatoppen Vest-Norge (OLTV) skal være et regionalt kompetansesenter for.

Vest-Norge inviterer til kunnskpasturnee tirsdag 29. Hans forslag vil berøre samtlige fylkeskommuner og . Del Norge inn i ti regioner, og la all annen indeling av det offentlige Norge følge samme grenser, slik at vi for eksempel får ti helseregioner, . I Sverige har man lang erfaring når det gjelder å ta imot flyktninger, og omfanget har vært mye større enn i Norge. Ordførere og rådmenn i Rogaland reiste til . Fylkesmann Inge Ryan og alle andre fylkesmenn i Norge, har nå lagt fram sine tilrådinger om ny framtid kommunestruktur.