Register over norske fiskefartøy

All bruk av data fra Fiskeridirektoratet er underlagt Norsk lisens for bruk av offentlige data. Det eksisterende registeret viser dagens situasjon for fisketillatelser. Det vil bli lagt ut oversikter over fartøy som har adgang til å fiske i kraft av . Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret). Registeret inneholder teknisk informasjon om fartøy og opplysninger om . Register over merkepliktige norske fiskefarkoster 19. Register over merkepliktige norske fiskefarkoster 19.

Det norske veritas register starter i 18-Fortegnelse over Norske orglogs- og handelsfartøyer dekker tiden etter 1869. Direktoratet har også gitt ut trykte landsomfattende fortegnelser over merkepliktige fiskefartøy fra 1921. Foreliggende utgave av Register over nierkepliktige norsise fiskefarkoster;.

Register over merkepliktige norske fiskefarkoster (dekte farkoster) 1968:. Den foreliggende titgave av Register over merkepliktige norske fiskefarkoster omfatter alle fiskefartøy som var registrert i Hovedregisteret pr. Merkeregisterloven gir regler om føring av register for oppføring av alle merkepliktige.

Fiskeridirektoratet er ansvarlig for føring av registret over norske fiskefartøy. I såfall finner du den på Register over merkepliktige norske fiskefartøyer 1978. Register over merkepliktige norskefiskefartøyer i PDF form fra 19frem til .