Regler lasting av tilhenger

Du må sikre all last du frakter på tilhenger slik at den ikke forskyver seg eller faller av. Det er viktig både for din egen og andre trafikanters sikkerhet. Riktig lasting og sikring av tilhenger er åpnebart ikke noe alle mestrer, skal.

Husk også å sjekke maks tilhengervekt for bilen, og å overholde reglene for vekt. Tysse skaphenger er i tillegg utstyrt med takgrind som du kan bruke til lasting . Her er tipsene for korrekt lasting på tilhengeren. Det er påbudt at all last er sikret på tilhengeren før den blir fraktet med bil.

LYS: Blinklys, Bremselys,Baklys og skiltlys. DEKK: Ta en synlig kontroll av lufttrykk og at de er fri. Da går de etter vanlige hastighetssoverskridelses-regler, men.

Trygg Trafikk: Riktig last av tilhenger med NAF. Rented a tilhenger i sola for a to foot boat,but. Er det lov å kjøre med last som stikker utenfor sidene på hengeren? Hvor stor vekt kan hvile på tilhengerfestet? Sommer og fellesferie er høytid for uvettig lasting av tilhengere, bobiler og campingvogner. Fra nyttår gjaldt nye regler for lasting på bil.

Brosjyren gir råd om blant annet fartsgrenser med tilhenger, kuletrykk og sikring av last.

EN12195-revideres og skal danne grunnlag for like lastsikringsregler i Europa. Bil og tilhenger til bil som hver har tillatt totalvekt over 5kg, med. Reglene i denne paragraf gjelder likevel ikke bil og tilhenger til bil . Tilhenger lengde – posted in Åpen Post: Hvor lang tilhenger kan man ha på en bil. Det er noen regler om hvor mye last som kan stikke ut over . Ved lasting av tilhengeren må man ta hensyn til tilhengeres totalvekt, lastevekt, kuletrykk og huske å fordele.

Kuletrykket får ikke være negativt, det vil si at tilhengerens kulekoblingen må ikke løfte bilens bakende oppover. Men angående regelen om at last ikke skal stikke utafor hengeren. Føler du deg utrygg når du kjører med tilhenger? Les også: Nye regler for kjøring med tilhenger . Det er strenge regler for lasting av åpne varehengere. Containeren skal være låst i alle fire hjørner. Sikringskraften skal være rettet mot den retningen godset vil bevege seg.

Dette bør du vite før du kjører med tilhenger. Om Hans Morgan Olsen ikke er så sikker på reglene for lasting, så har han stålkontroll på hvor .